Ενημέρωση για αύξηση περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Δ/νση Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) & Ηπατίτιδων αριθμ.πρωτ.: ΚΠ8796/14.4.2022, (ΑΠ ΠΙΣ: 12448/26.4.2022), Δελτίο Δήλωσης Οξείας Ηπατίτιδας,
Ορθή Επανάληψη ΕΠΕΙΓΟΝ, με θέμα: «Ενημέρωση για αύξηση περιστατικών οξείας ηπατίτιδας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά, στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by