Μετάθεση της έναρξης ισχύος συνταγογράφησης ανασφάλιστων ,από 01/07/2022

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 30268/30-5-2022

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄238), ως αυτή είχε μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), που τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ.16988/22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/29-04-2022 (B΄ 2133) αποφάσεις Υπουργού Υγείας.

Κατεβάστε το pdf:

Και άλλα...

Γιορτάζουν
Ψηφοφορίαdon't print Σκεφτείτε το περιβάλλον πριν εκτυπώσετε κάποιο άρθρο
Developed and hosted by